PRIVACY

Denieuweprivacywet AVG isop 25 mei2018van krachtgewordenen stelt strengere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens dan tot nu toe het geval was. Stichting KOE verwerkt persoonsgegevens van al haar leerlingen. Wij vinden een goede en zorgvuldige verwerking van groot belang en voldoen aan de eisen die de AVG aan ons stelt. 

Op https://www.koe-enschede.nl/Privacy vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met de privacywet en onze privacyverklaring.