Onze school vormt samen met OBS Wereldwijs Noord en HumanKind (kinderopvang) een integraal kindcentrum (IKC).

Het kindcentrum 0-13 jaar is een samenwerkingsconcept (kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs) binnen de gemeente Enschede, waarbinnen voor alle ouders/verzorgers en alle kinderen een ononderbroken voorziening van opvang, vorming/ontwikkeling en onderwijs gecreëerd gaat worden.

De voorziening heeft de volgende kenmerken:
• In een kindcentrum kunnen ouders/verzorgers tussen de begin- en eindtijd gebruik maken van meerdere voorzieningen als kinderdagopvang 0-4 jaar, peuterarrangementen, primair onderwijs en BSO (buitenschoolse opvang) en VSO (voorschoolse opvang)
• Er wordt gewerkt met een gemeenschappelijk pedagogisch en educatief kader. Het IKC biedt daardoor een doorgaande ontwikkelingslijn voor de 0- tot 13-jarigen. De doorgaande lijn richt zich op sociale, morele en persoonlijke competenties van kinderen.
• Er zijn organisatorische afspraken over bijvoorbeeld de inzet van ruimtes en faciliteiten, de overdracht, de communicatie met ouders/verzorgers, maar ook de zorgstructuur en de algehele organisatie en coördinatie
• Een kindcentrum is in beginsel toegankelijk voor alle kinderen voor zover zij niet vallen onder het regiem van de medisch dagverblijven en passend onderwijs.

Tot ons IKC behoren de volgende instellingen:
• Basisschool St. Gerardus;
• OBS Wereldwijs Noord;
• Peuteropvang ’t Rakkertje (inpandig bij basisschool St. Gerardus);
• Peuteropvang het Speelhutje;
• BSO de Blokhut (inpandig bij basisschool St. Gerardus);

Als IKC Glanerbrug-Noord werken we ook samen met IKC Galnerbrug-Zuid.

Buitenschoolse opvang de Blokhut

De pedagogisch medewerker van de BSO vangt de kinderen in school op. Meer informatie staat in de schoolkalender.

Peuterspeelzaal

De leidsters van de peuterspeelzaal hebben met regelmaat overleg met de onderbouwcoördinator. Er is sprake van een  overdracht d.w.z. de leerling wordt tussen de medewerker peuterspeelzaal en leerkracht besproken. Bij de overdracht van een leerling die VVE geïndiceerd is of zorgleerling is, zijn ouders verplicht bij de overdracht aanwezig te zijn.

Kinderdagverblijf

Ook krijgen wij met regelmaat kinderen die vanuit een kinderdagverblijf instromen. Ook hier geldt dat er  overleg is en een overdracht plaatsvindt conform de afspraken die gemaakt zijn met de peuterspeelzalen.