Boost


Boost is er voor leerlingen die net iets meer ondersteuning kunnen gebruiken bij hun werkhouding, gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Hier wordt aan gewerkt middels vooraf samen opgestelde doelen. Gedurende tien lessen gaan maximaal zes leerlingen in de leeftijd van 6-12 jaar met BOOST aan de slag. Leerlingen van alle scholen binnen stichting KOE kunnen hieraan deelnemen. Opgave gaat via de de kwaliteitscoördinator van de eigen school.

Bij BOOST gaan de leerlingen aan de slag met persoonlijke doelen. Zo zijn er bijvoorbeeld leerlingen die het moeilijk vinden om zich te concentreren, hun werk te plannen, instructies op te volgen of hun impulsen te beheersen. Ook kan het zijn dat het leerling het lastig vindt om op een positieve manier voor zichzelf op te komen, aansluiting te vinden bij leeftijdgenoten of omgaan met hun emoties of die van anderen.

BOOST is bijzonder, omdat het de nadruk legt op wat wél lukt! Ouders worden op een positieve manier bij de aanpak van het gedrag van hun kind betrokken. Zowel de thuissituatie, als de relatie met de leerkracht(en) en klasgenootjes worden meegenomen in het proces. Tijdens de ouderbijeenkomst delen ouders successen en ervaringen met elkaar.

Wat BOOST zo leuk maakt, is dat de leerling deel mag nemen sámen met één van zijn/haar ouders/verzorgers. Er ontstaat een krachtbundeling doordat school, ouders en leerling intensief met elkaar samenwerken aan dezelfde doelen. Middels evaluaties volgen we samen de ontwikkeling.