Schoolplan

Het schoolplan 2023-2027 is een samensmelting van 'het verhaal van de school', de koers vanuit het Strategisch beleidsplan (SBP) van stichting KOE en de ambities die basisschool St. Gerardus de komende jaren wil nastreven.
Het schoolplan is in samenspraak met het gehele onderwijsteam ontwikkeld.

Schoolplan 2023-2027 St. Gerardus
Schoolplanposter 2023-2027 St. Gerardus

 

Schooljaarplan