Zorg

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en hun talenten ontplooien. Waarbij de school een veilige omgeving is, waar ze met plezier naartoe gaan en daardoor zoveel mogelijk kunnen leren. Iedere leerling heeft zijn eigen aanleg, interesse en tempo. Wij houden rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Zodra een leerling bij ons op school zit volgen we de ontwikkeling en leggen dit vast in een dossier. Dit gebeurt door naar de leerlingen te kijken, te luisteren en te toetsen. Tijdens de 10 minuten gesprekken houdt de leerkracht u op de hoogte van de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Mocht de ontwikkeling van uw zoon of dochter achterblijven of voorlopen dan zal de kwaliteitscoördinator meekijken wat er nodig is om de leerling de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden.

Drie keer per jaar bespreken de leerkrachten en de kwaliteitscoördinator de ontwikkeling (zowel gedrag als prestaties) van alle leerlingen. School past zich zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van de leerling en geeft zorg op maat. Leerkrachten worden geschoold om op een deskundige en positieve manier met verschillen tussen leerlingen om te gaan. Zij hebben onder meer geleerd om vroegtijdig ontwikkelings- en leerproblemen te signaleren. Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier, soms is er voor een leerling ander materiaal nodig om iets te verduidelijken, soms een andere instructie of een differentiatie in taken. 

Op school is een interne gedragsspecialist werkzaam. Deze begeleidt leerkrachten en leerlingen in het sociaal emotioneel leren.

Daarnaast komt een aantal keer per jaar een schoolbegeleider van het Steunpunt KOE op school om samen met de kwaliteitscoördinator, een consulent van het speciaal basisonderwijs, de interne gedragsspecialist en de leerkracht de leerlingen die extra aandacht nodig hebben te bespreken. Er wordt gekeken naar de individuele leerling, maar ook naar de groepsprocessen. Gekeken wordt wat de mogelijkheden van de leerlingen zijn en hoe de leerkracht daarmee om moet gaan. Vaak kan de leerkracht geholpen worden doordat de specialisten (orthopedagoog en collegiale consulent) allerlei handreikingen geven. 

De kwaliteitscoördinator is samen met de directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school en de begeleiding en professionalisering van de leerkrachten.