SCHOOLTIJDEN 

Basisschool St. Gerardus heeft een continurooster gebaseerd op het 5 gelijke dagen model.
Dat betekent elke dag dezelfde schooltijden.
Hieronder de schooltijden voor desbetreffende groepen:

Groepen 1 en 2: van 8.30 uur tot 14.15 uur.
Zij zijn ongeveer één keer in de twee weken een dag vrij. Dat is meestal op een vrijdag maar soms op een andere dag in de week. De exacte data staan vermeld in de schoolkalender.

Groep 3 t/m 8: van 8.30 uur tot 14.15 uur.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel, zijn de schooldeuren geopend en start de inloop.
Om 8.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.
De vrije dagen en vakanties staan vermeld in de schoolkalender.

De ingang voor de kinderen

In het belang van de veiligheid van alle kinderen is het de bedoeling dat de kinderen ’s morgens om 8.25u door hun eigen ingang op het schoolplein naar binnengaan. Dit geldt ook als u samen met uw kind naar binnengaat.
De hoofdingang, aan de straatzijde, is daar niet voor bestemd.