SCHOOLTIJDEN 

Basisschool St. Gerardus heeft een continurooster gebaseerd op het 5 gelijke dagen model.
Dat betekent elke dag dezelfde schooltijden.
Hieronder de schooltijden voor desbetreffende groepen:

Groep 1/2 van 8.30 uur tot 14.15 uur.
Zij zijn om de week op vrijdag vrij. De exacte data staan vermeld in de schoolkalender.

Groep 3 en 4 van 8.30 uur tot 14.15 uur.
Ongeveer één keer per maand hebben zij op vrijdag vrij.

Groep 5 t/m 8 van 8.30 uur tot 14.15 uur.

Vanaf 8.25 uur zijn de schooldeuren geopend en start de inloop.
Om 8.30 uur beginnen de lessen.
De vrije dagen en vakanties staan vermeld in de schoolkalender.

De ingang voor de kinderen

In het belang van de veiligheid van alle kinderen is het de bedoeling dat de kinderen ’s morgens om 8.25u door hun eigen ingang op het schoolplein naar binnengaan. Dit geldt ook als u samen met uw kind naar binnengaat.
De hoofdingang, aan de straatzijde, is daar niet voor bestemd.