Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Voor kinderen met dyslexie hanteren we het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederland.

De begeleiding die we bieden bestaat onder andere uit:
- extra oefenen in het technisch lezen
- extra inoefenen van de spellingsregels
- aanbieden van vergrootte teksten tijdens toetsen of extra materialen te gebruiken bij toetsen die voor dyslectische kinderen door Cito zijn ontwikkeld
- inzet van de applicatie Read and Write. Dit is een speciale applicatie waarmee leerlingen met ernstige en hardnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen kunnen worden ondersteund.
We hebben een goede afstemming met de externe instanties waar kinderen naar toe gaan voor dyslexietrainingen of de logopedisten die kinderen ondersteunen voor lees- en spellingsproblemen