Dyslexie

Leerlingen met dyslexie hebben een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Voor leerlingen met dyslexie hanteren we het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederland.

De begeleiding die we bieden bestaat onder andere uit:
- extra oefenen in het technisch lezen;
- extra inoefenen van de spellingsregels;
- gebruik maken van auditieve ondersteuning binnen het toetsinstrument van IEP;
- inzet van de applicatie Read and Write. Dit is een speciale applicatie waarmee leerlingen met ernstige en hardnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen kunnen worden ondersteund.

We hebben een goede afstemming met de externe instanties waar leerlingen naar toe gaan voor dyslexietrainingen of de logopedisten die leerlingen ondersteunen voor lees- en spellingsproblemen.