Wijkcoach

Op de St. Gerardus is één dag in de week een wijkcoach werkzaam.
Zijn naam is Tim Nijenhuis en hij werkt als IKC-wijkcoach binnen onze school. Hier ontmoet hij kinderen en ouders met een hulpvraag. Na kennis te hebben gemaakt wordt samen onderzocht wat er voor nodig is om een positieve sociale en emotionele groei door te maken. Soms kan hij daar zelf iets in betekenen, door bijvoorbeeld gesprekken met het kind en diens gezin te voeren of een training aan te bieden. Soms verwijst hij door naar een specialist.

Hij vindt het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen, dat ze ontdekken wat goed voor hen is en dat ze stevig de touwtjes in handen nemen. Ze doen daarbij kennis op, leren meer zelf doen en leren goed om te gaan met anderen. Samen met kinderen, ouders en school onderzoeken hoe we dit op de beste manier kunnen doen en hoe iedereen hier aan bij kan dragen. Dit alles met als doel om de kracht en de mogelijkheden van het kind en diens gezin te versterken.

Hij is iedere vrijdag op school. In de even weken kun je tussen half 9 en half 10 binnenlopen in de gespreksruimte bovenaan de trap (links). Je kunt je ook aanmelden door Tim te bellen, mailen of te benaderen via Whatsapp, ook voor een afspraak op een andere dag. Deze contactgegevens zijn via de leerkracht of kwaliteitscoördinator verkrijgbaar.