Groepen

Op basisschool St. Gerardus wordt lesgegeven aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Uitgangspunt is het leerstofjaarklassensysteem, waarbij kinderen op grond van hun leeftijd in jaargroepen worden ingedeeld. Binnen deze groepen is er veel aandacht voor de eigenheid van elk kind. We hebben momenteel 14 groepen. 

Dit schooljaar zijn de groepen als volgt verdeeld.
Groep 1A
Groep 1/2B
Groep 2A
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A

Voor nieuws uit de groepen zoals foto’s van verschillende activiteiten gebruiken wij Social Schools. Dit is een gesloten systeem waarop alleen de ouders van betreffende groep kunnen inloggen.