LOGOPEDIE 

Praten is een belangrijk middel om contact te maken. Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is nodig voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Spraak en taal zijn ook belangrijk voor het leren op school.
Problemen op het gebied van spraak, taal, adem, stem, mondgedrag, eten/drinken, lezen, spellen en dyslexie behoren tot het werkgebied van de logopedisten. Zij kunnen training, behandeling en advies geven op het gebied van mondelinge communicatie. 

De logopedische behandeling voor leerlingen wordt vergoed door de basisverzekering als de leerling in Nederland verzekerd is.
U bent vrij om contact te zoeken met een logopedist die uw voorkeur geniet.
In Glanerbrug zitten de volgende praktijken:

  • Twentsch logopediecentrum;
  • Logopediepraktijk Glanerbrug;
  • Logolon.

Fysiotherapie

In de klas, buiten op het speelplein, in de speelzaal en in de gymzaal werken de leerkrachten en de vakleerkrachten bewegingsonderwijs spelenderwijs en gericht aan de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek bij de leerlingen. Dit is essentieel voor het leerproces.
Problemen op gebied van de fijne (en grove) motoriek behoren tot het werkgebied van de fysiotherapeut. Zij kunnen behandeling en advies geven op het gebied van de motorische ontwikkeling.

De fysiotherapie behandeling voor leerlingen wordt vergoed door de basisverzekering als de leerling in Nederland verzekerd is.
U bent vrij om contact te zoeken met een fysiotherapeut die uw voorkeur geniet.
In Glanerbrug zitten de volgende praktijken:

  • Fysioterapie Glanerbrug;
  • Fyon.


Voor de behandelingen van zowel de logopedie als de fysiotherapie geldt dat deze in principe na schooltijd dienen plaats te vinden.