Leerlingenraad

Onze kinderen hebben ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij betrekken hen daarom ook meer bij ons onderwijs en de organisatie op de St. Gerardus door hen een stem te geven in een formeel overleg namelijk: de leerlingenraad.
De leerlingenraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8. Er wordt 5 à 6 keer per jaar vergaderd onder begeleiding van een leerkracht. In samenspraak wordt er met de leerlingenraad een agenda opgesteld.
Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn bijv.; speelplein en materialen, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Na elke vergadering brengt de leerlingen van de leerlingenraad verslag uit aan hun groep.

Voor het schooljaar 2023- 2024 bestaat de leerlingenraad uit: 
Groep 6A - Florencia
Groep 6/7B - Aubrey
Groep 7A - Amber
Groep 8A - Fem
Groep 8B - Hugo