Leerlingenraad

Onze kinderen hebben ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij betrekken hen daarom ook meer bij ons onderwijs en de organisatie op de St. Gerardus door hen een stem te geven in een formeel overleg namelijk: de leerlingenraad.
De leerlingenraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8. Er wordt 4 à 5 keer per jaar met de directeur vergaderd. In samenspraak met de directeur wordt er door de voorzitter en secretaris van de leerlingenraad een agenda opgesteld.
Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn bijv.; speelplein en materialen, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Na elke vergadering brengt de leerlingenraad verslag uit aan hun groep.

Voor het schooljaar 2021- 2022 bestaat de leerlingenraad uit: 
Groep 6A Celen
Groep 6B Giulia
Groep 7A Jori
Groep 7B/ 8B Evelien
Groep 8A Ninthe