Schakelklas

Voor leerlingen met een (grote) taalachterstand is het goed dat zij extra ondersteuning krijgen. Daarvoor zijn in Enschede de schakelklassen. In de schakelklas gaat alle aandacht naar het leren van de taal. Leerlingen uit groep 2 van de basisschool kunnen drie ochtenden naar een schakelklas. De overige schooltijd gaan de leerlingen naar hun kleuterklas op de eigen school. De leerlingen zitten voor een periode van één jaar in een schakelklas.
De aanmelding gebeurt door de basisschool. Uiteraard gaat dit in overleg en met instemming van ouders. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de schakelklassen. 

co-teaching

Er kan ook sprake van zijn dat de leerkracht van de schakelklas komt ondersteunen in de kleutergroep op de basisschool. Deze vorm van ondersteuning wordt co-teaching genoemd. Dan begeleidt de co-teacher onze leerkrachten om de nodige NT2 (Nederlands als tweede taal) kennis en vaardigheden toe te passen in hun groep. Op deze wijze krijgen de leerlingen met een taalachterstand extra aandacht en begeleiding en kunnen ze optimaal profiteren in hun eigen groep.