VVE beleid

Mocht blijken dat een kind vóór zijn vierde levensjaar op gebied van taal- en of sociale emotionele ontwikkeling een achterstand dreigt op te lopen kan er een VVE-indicatie worden afgegeven. Dit gebeurt veelal door het consultatiebureau. 

Kinderen met een VVE-indicatie krijgen op de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf (de voorschool) dan extra hulp en begeleiding. Bij kinderen die een VVE-indicatie hebben, vindt in de overgang van de voorschool naar groep 1 (de vroegschool) een  ‘warme overdracht’ plaats tussen de pedagogische medewerker van de voorschool en de leerkracht van de vroegschool. 

Wij vinden de betrokkenheid van ouders daarin belangrijk, zodat we het kind vanaf de eerste schooldag, indien nodig, extra zorg en ondersteuning kunnen bieden.  VVE-leerlingen worden zorgvuldig gevolgd in hun ontwikkeling.