Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft welke vormen van ondersteuning op school worden ingezet.

Als u klikt op bovenstaande link dan kunt u hierin lezen op welke wijze de ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte wordt georganiseerd, welke expertise binnen de school aanwezig is én met welke partners we samenwerken als er extra zorg aan kinderen geboden dient te worden.