Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een formele raad voor ouders en leerkrachten. Ze denkt actief mee over beleid en ontwikkelingen binnen basisschool St Gerardus. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen. Goed onderwijs in een prettige leeromgeving en een toekomstbestendige school staan voorop.
De MR komt gemiddeld iedere 6 weken bijeen. Als ouder of leerkracht bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Wilt u iets aan de medezeggenschapsraad voorleggen? Neem dan contact op met voorzitter Remon Workel: mr-gerardus@skoe.nl De aanleiding om contact te zoeken met de MR hoeft niet altijd voort te komen uit een klacht. Ook als u bijvoorbeeld een idee heeft dat kan bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs of aan de veiligheid op school, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. De MR vindt het juist prettig als relevante onderwerpen ons bereiken in plaats van op het schoolplein blijven hangen.

De MR van de St. Gerardus bestaat uit 3 ouders die de oudergeleding vertegenwoordigen en 3 leerkrachten die de leerkrachtgeleding vertegenwoordigen. 

Oudergeleding:
Remon Workel (voorzitter) 
Harry Postma (secretaris)
Jorieke

Personeelsgeleding:
Margret Grashof
Moniek Engbers
Chantal Zuthof