Deltagroep

KOE biedt leerlingen passend onderwijs. Dus ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen hebben vaak meer en andere uitdagingen nodig om het beste uit zichzelf te halen. Op dit moment heeft KOE op drie locaties bovenschoolse deltagroepen. Basisschool Schateiland is één van de locaties en de leerlingen van de St. Gerardus gaan naar deze locatie voor dit aanbod.

Wij zijn van mening dat er in eerste instantie binnen de eigen groep voor het kind verrijking en verdieping (vervangende leerstof) moet plaatsvinden. 

Mocht er meer uitdaging nodig zijn en is er bij een leerling aantoonbaar sprake van (of vermoeden van) hoogbegaafdheid dan komt deze leerling vanaf groep 5 in aanmerking voor de speciale deltagroep. Eén keer in de week krijgen deze kinderen begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. Er wordt uitdagende leerstof aangeboden die een beroep doet op hun eigen leer- en werkstrategieën Tegelijkertijd is de grote meerwaarde van een deltagroep is dat het kind onder gelijkgestemden kan vertoeven. Ze voelen zich daar beter begrepen en ze kunnen met ontwikkelingsgelijken werken. 

KOE heeft een werkdocument ontwikkeld waarin expliciet beschreven staat hoe wij om gaan met kinderen die hoogbegaafd zijn en waaraan een kind moet voldoen om aan de deltagroep te kunnen deelnemen.